Polazak.rs
Bus timetables and ticket booking
Choose your next destination
Search

Nis - Stara Bozurna timetable

friday, 19.07.2019.
15:45 16:45 (01:00)
Bus station
The timetable is valid until: 30.09.2022.
Days of service: business days.
Stations
Arrival
Departure
Nis, Bus station
dep. 15:45
Nis, Biljur
arr. 15:51
dep. 15:51
1.5 km
arr. 15:54
dep. 15:54
2.6 km
Pasi Poljana, Intersection
arr. 15:56
dep. 15:56
3.5 km
Pasi Poljana, Novo groblje
arr. 15:59
dep. 15:59
5.2 km
Belotinac, Intersection
arr. 16:03
dep. 16:03
9.1 km
Knežica kod Doljevca, Intersection
arr. 16:05
dep. 16:05
9.9 km
Malosiste, Anče
arr. 16:08
dep. 16:08
11.7 km
Malosiste, Center
arr. 16:09
dep. 16:09
12.4 km
Malosiste, Kutumanci
arr. 16:11
dep. 16:11
13.3 km
Orljane, Naselje 21. maj
arr. 16:13
dep. 16:13
14.7 km
Orljane, Majdan
arr. 16:15
dep. 16:15
15.8 km
Orljane
arr. 16:17
dep. 16:17
16.8 km
Mekis
arr. 16:21
dep. 16:21
19.1 km
Drzanovac
arr. 16:25
dep. 16:25
21.1 km
Samarinovac kod Zitoradje
arr. 16:27
dep. 16:27
22.4 km
Pejkovac, Ulaz
arr. 16:30
dep. 16:30
23.9 km
Pejkovac
arr. 16:33
dep. 16:33
25.4 km
Dakus
arr. 16:35
dep. 16:35
26.4 km
Bucic, Trafo
arr. 16:39
dep. 16:39
28.9 km
Donja Rasovaca, Mesna
arr. 16:41
dep. 16:41
30 km
Stara Bozurna
arr. 16:45
31.9 km
Nis - Stara Bozurna timetable
Departures on: monday, 22.07.2019.
15:45 16:45 (01:00)
Bus station
The timetable is valid until: 30.09.2022.
Days of service: business days.
Stations
Arrival
Departure
Nis, Bus station
dep. 15:45
Nis, Biljur
arr. 15:51
dep. 15:51
1.5 km
arr. 15:54
dep. 15:54
2.6 km
Pasi Poljana, Intersection
arr. 15:56
dep. 15:56
3.5 km
Pasi Poljana, Novo groblje
arr. 15:59
dep. 15:59
5.2 km
Belotinac, Intersection
arr. 16:03
dep. 16:03
9.1 km
Knežica kod Doljevca, Intersection
arr. 16:05
dep. 16:05
9.9 km
Malosiste, Anče
arr. 16:08
dep. 16:08
11.7 km
Malosiste, Center
arr. 16:09
dep. 16:09
12.4 km
Malosiste, Kutumanci
arr. 16:11
dep. 16:11
13.3 km
Orljane, Naselje 21. maj
arr. 16:13
dep. 16:13
14.7 km
Orljane, Majdan
arr. 16:15
dep. 16:15
15.8 km
Orljane
arr. 16:17
dep. 16:17
16.8 km
Mekis
arr. 16:21
dep. 16:21
19.1 km
Drzanovac
arr. 16:25
dep. 16:25
21.1 km
Samarinovac kod Zitoradje
arr. 16:27
dep. 16:27
22.4 km
Pejkovac, Ulaz
arr. 16:30
dep. 16:30
23.9 km
Pejkovac
arr. 16:33
dep. 16:33
25.4 km
Dakus
arr. 16:35
dep. 16:35
26.4 km
Bucic, Trafo
arr. 16:39
dep. 16:39
28.9 km
Donja Rasovaca, Mesna
arr. 16:41
dep. 16:41
30 km
Stara Bozurna
arr. 16:45
31.9 km
Nis - Stara Bozurna timetable
Departures on: tuesday, 23.07.2019.
15:45 16:45 (01:00)
Bus station
The timetable is valid until: 30.09.2022.
Days of service: business days.
Stations
Arrival
Departure
Nis, Bus station
dep. 15:45
Nis, Biljur
arr. 15:51
dep. 15:51
1.5 km
arr. 15:54
dep. 15:54
2.6 km
Pasi Poljana, Intersection
arr. 15:56
dep. 15:56
3.5 km
Pasi Poljana, Novo groblje
arr. 15:59
dep. 15:59
5.2 km
Belotinac, Intersection
arr. 16:03
dep. 16:03
9.1 km
Knežica kod Doljevca, Intersection
arr. 16:05
dep. 16:05
9.9 km
Malosiste, Anče
arr. 16:08
dep. 16:08
11.7 km
Malosiste, Center
arr. 16:09
dep. 16:09
12.4 km
Malosiste, Kutumanci
arr. 16:11
dep. 16:11
13.3 km
Orljane, Naselje 21. maj
arr. 16:13
dep. 16:13
14.7 km
Orljane, Majdan
arr. 16:15
dep. 16:15
15.8 km
Orljane
arr. 16:17
dep. 16:17
16.8 km
Mekis
arr. 16:21
dep. 16:21
19.1 km
Drzanovac
arr. 16:25
dep. 16:25
21.1 km
Samarinovac kod Zitoradje
arr. 16:27
dep. 16:27
22.4 km
Pejkovac, Ulaz
arr. 16:30
dep. 16:30
23.9 km
Pejkovac
arr. 16:33
dep. 16:33
25.4 km
Dakus
arr. 16:35
dep. 16:35
26.4 km
Bucic, Trafo
arr. 16:39
dep. 16:39
28.9 km
Donja Rasovaca, Mesna
arr. 16:41
dep. 16:41
30 km
Stara Bozurna
arr. 16:45
31.9 km
Nis - Stara Bozurna timetable
Departures on: wednesday, 24.07.2019.
15:45 16:45 (01:00)
Bus station
The timetable is valid until: 30.09.2022.
Days of service: business days.
Stations
Arrival
Departure
Nis, Bus station
dep. 15:45
Nis, Biljur
arr. 15:51
dep. 15:51
1.5 km
arr. 15:54
dep. 15:54
2.6 km
Pasi Poljana, Intersection
arr. 15:56
dep. 15:56
3.5 km
Pasi Poljana, Novo groblje
arr. 15:59
dep. 15:59
5.2 km
Belotinac, Intersection
arr. 16:03
dep. 16:03
9.1 km
Knežica kod Doljevca, Intersection
arr. 16:05
dep. 16:05
9.9 km
Malosiste, Anče
arr. 16:08
dep. 16:08
11.7 km
Malosiste, Center
arr. 16:09
dep. 16:09
12.4 km
Malosiste, Kutumanci
arr. 16:11
dep. 16:11
13.3 km
Orljane, Naselje 21. maj
arr. 16:13
dep. 16:13
14.7 km
Orljane, Majdan
arr. 16:15
dep. 16:15
15.8 km
Orljane
arr. 16:17
dep. 16:17
16.8 km
Mekis
arr. 16:21
dep. 16:21
19.1 km
Drzanovac
arr. 16:25
dep. 16:25
21.1 km
Samarinovac kod Zitoradje
arr. 16:27
dep. 16:27
22.4 km
Pejkovac, Ulaz
arr. 16:30
dep. 16:30
23.9 km
Pejkovac
arr. 16:33
dep. 16:33
25.4 km
Dakus
arr. 16:35
dep. 16:35
26.4 km
Bucic, Trafo
arr. 16:39
dep. 16:39
28.9 km
Donja Rasovaca, Mesna
arr. 16:41
dep. 16:41
30 km
Stara Bozurna
arr. 16:45
31.9 km
Nis - Stara Bozurna timetable
Departures on: thursday, 25.07.2019.
15:45 16:45 (01:00)
Bus station
The timetable is valid until: 30.09.2022.
Days of service: business days.
Stations
Arrival
Departure
Nis, Bus station
dep. 15:45
Nis, Biljur
arr. 15:51
dep. 15:51
1.5 km
arr. 15:54
dep. 15:54
2.6 km
Pasi Poljana, Intersection
arr. 15:56
dep. 15:56
3.5 km
Pasi Poljana, Novo groblje
arr. 15:59
dep. 15:59
5.2 km
Belotinac, Intersection
arr. 16:03
dep. 16:03
9.1 km
Knežica kod Doljevca, Intersection
arr. 16:05
dep. 16:05
9.9 km
Malosiste, Anče
arr. 16:08
dep. 16:08
11.7 km
Malosiste, Center
arr. 16:09
dep. 16:09
12.4 km
Malosiste, Kutumanci
arr. 16:11
dep. 16:11
13.3 km
Orljane, Naselje 21. maj
arr. 16:13
dep. 16:13
14.7 km
Orljane, Majdan
arr. 16:15
dep. 16:15
15.8 km
Orljane
arr. 16:17
dep. 16:17
16.8 km
Mekis
arr. 16:21
dep. 16:21
19.1 km
Drzanovac
arr. 16:25
dep. 16:25
21.1 km
Samarinovac kod Zitoradje
arr. 16:27
dep. 16:27
22.4 km
Pejkovac, Ulaz
arr. 16:30
dep. 16:30
23.9 km
Pejkovac
arr. 16:33
dep. 16:33
25.4 km
Dakus
arr. 16:35
dep. 16:35
26.4 km
Bucic, Trafo
arr. 16:39
dep. 16:39
28.9 km
Donja Rasovaca, Mesna
arr. 16:41
dep. 16:41
30 km
Stara Bozurna
arr. 16:45
31.9 km
Nis - Stara Bozurna timetable
Departures on: friday, 26.07.2019.
15:45 16:45 (01:00)
Bus station
The timetable is valid until: 30.09.2022.
Days of service: business days.
Stations
Arrival
Departure
Nis, Bus station
dep. 15:45
Nis, Biljur
arr. 15:51
dep. 15:51
1.5 km
arr. 15:54
dep. 15:54
2.6 km
Pasi Poljana, Intersection
arr. 15:56
dep. 15:56
3.5 km
Pasi Poljana, Novo groblje
arr. 15:59
dep. 15:59
5.2 km
Belotinac, Intersection
arr. 16:03
dep. 16:03
9.1 km
Knežica kod Doljevca, Intersection
arr. 16:05
dep. 16:05
9.9 km
Malosiste, Anče
arr. 16:08
dep. 16:08
11.7 km
Malosiste, Center
arr. 16:09
dep. 16:09
12.4 km
Malosiste, Kutumanci
arr. 16:11
dep. 16:11
13.3 km
Orljane, Naselje 21. maj
arr. 16:13
dep. 16:13
14.7 km
Orljane, Majdan
arr. 16:15
dep. 16:15
15.8 km
Orljane
arr. 16:17
dep. 16:17
16.8 km
Mekis
arr. 16:21
dep. 16:21
19.1 km
Drzanovac
arr. 16:25
dep. 16:25
21.1 km
Samarinovac kod Zitoradje
arr. 16:27
dep. 16:27
22.4 km
Pejkovac, Ulaz
arr. 16:30
dep. 16:30
23.9 km
Pejkovac
arr. 16:33
dep. 16:33
25.4 km
Dakus
arr. 16:35
dep. 16:35
26.4 km
Bucic, Trafo
arr. 16:39
dep. 16:39
28.9 km
Donja Rasovaca, Mesna
arr. 16:41
dep. 16:41
30 km
Stara Bozurna
arr. 16:45
31.9 km
Nis - Stara Bozurna timetable
Departures on: monday, 29.07.2019.
15:45 16:45 (01:00)
Bus station
The timetable is valid until: 30.09.2022.
Days of service: business days.
Stations
Arrival
Departure
Nis, Bus station
dep. 15:45
Nis, Biljur
arr. 15:51
dep. 15:51
1.5 km
arr. 15:54
dep. 15:54
2.6 km
Pasi Poljana, Intersection
arr. 15:56
dep. 15:56
3.5 km
Pasi Poljana, Novo groblje
arr. 15:59
dep. 15:59
5.2 km
Belotinac, Intersection
arr. 16:03
dep. 16:03
9.1 km
Knežica kod Doljevca, Intersection
arr. 16:05
dep. 16:05
9.9 km
Malosiste, Anče
arr. 16:08
dep. 16:08
11.7 km
Malosiste, Center
arr. 16:09
dep. 16:09
12.4 km
Malosiste, Kutumanci
arr. 16:11
dep. 16:11
13.3 km
Orljane, Naselje 21. maj
arr. 16:13
dep. 16:13
14.7 km
Orljane, Majdan
arr. 16:15
dep. 16:15
15.8 km
Orljane
arr. 16:17
dep. 16:17
16.8 km
Mekis
arr. 16:21
dep. 16:21
19.1 km
Drzanovac
arr. 16:25
dep. 16:25
21.1 km
Samarinovac kod Zitoradje
arr. 16:27
dep. 16:27
22.4 km
Pejkovac, Ulaz
arr. 16:30
dep. 16:30
23.9 km
Pejkovac
arr. 16:33
dep. 16:33
25.4 km
Dakus
arr. 16:35
dep. 16:35
26.4 km
Bucic, Trafo
arr. 16:39
dep. 16:39
28.9 km
Donja Rasovaca, Mesna
arr. 16:41
dep. 16:41
30 km
Stara Bozurna
arr. 16:45
31.9 km

Naselja Nis i Stara Bozurna su međusobno udaljena ~32 km. Putovanje između ova dva mesta traje najkraće 01h i 00min., a najduže 01h i 00min., u zavisnosti od prevoznika. Na ovoj relaciji prevoz obavlja ukupno 1 prevoznika. Prvi polazak sa stanice Nis je u 15:45 h, dok je poslednji polazak u 15:45 h, za traženi datum.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic.
We use cookies to personalise content and ads.